Sledujte výrobu fotovoltaiky v reálnom čase, smart power sensor

Sledujte výrobu fotovoltaiky v reálnom čase SMART METER Zanechať komentár

Sledujte výkon svojho solárneho systému v reálnom čase s inteligentným meraním spotreby! Solárne systémy produkujú energiu nerovnomerne kvôli počasiu, orientácii a sklonu panelov a tiež vplyvom možného zatienenia. Na sledovanie tohto procesu môže byť veľmi užitočný Huawei inteligentný merací systém (smart power sensor/ SMART METER).

Ak chcete vedieť, kedy pokryje vašu spotrebu produkcia, kedy je potrebné čerpať energiu nad rámec vlastnej produkcie zo siete (napríklad v noci), a kedy máte nadbytok, ktorý nevyužívate, ale namiesto toho dodávate do siete, odporúča sa sledovať to pomocou inteligentného merania spotreby.

Pri navrhovaní solárnych systémov je tiež kľúčovým faktorom poznanie súčasnej alebo očakávanej spotreby. Pri cenovej ponuke vytvorenej s predpoveďou výroby (výťažku) je užitočné venovať pozornosť nielen celkovej ročnej spotrebe kWh, ale aj jej mesačnému rozdeleniu.


Čo je inteligentný merací systém, ako funguje, kedy je užitočný, kedy je nevyhnutný?
Zozbierali sme najdôležitejšie informácie!

Inteligentný merací systém je elektrické zariadenie, s ktorým nielen môžeme merať množstvo elektrickej energie prenášanej cez domáci vývod (ktorý prenáša elektrický prúd medzi sieťou a domom), ale môžeme tiež riadiť prevádzku meniča alebo meniča a akumulátora podľa prednastavených profilov.

Ako funguje smart power meter?


V prípade jednofázových systémov potrebujeme jednofázový merací systém, v prípade trojfázových systémov potrebujeme trojfázový Smart Meter. Toto rozdelenie je potrebné pre presné meranie, pretože v prípade trojfázového elektrického systému je obvykle rozdielna spotreba na rôznych fázach kvôli rôznym zaťaženiam.

Zariadenie je malé, jeho inštalácia nevyžaduje veľa času ani veľké stavebné úpravy; jednoducho sa pripojí k elektrickej sieti a tiež k meniču.

Tradičné aj izolované solárne systémy môže inteligentný merací systém pomôcť nielen pochopiť, ale aj prispôsobiť sa našim spotrebiteľským návykom. S jednotkou monitorovania reálneho výkonu nielenže môžeme sledovať výrobné štatistiky nášho solárneho systému, ale tiež spotrebu elektrickej energie, konkrétne:

> kWh vyrobené solárnym systémom

> okamžite spotrebované kWh v domácnosti

>kWh čerpané zo siete

Monitorujte výkon svojho solárneho systému pomocou aplikácie

Na základe týchto údajov je vhodné prispôsobiť používanie elektrických zariadení – bojler, kúrenie, klimatizácia, tepelné čerpadlo, vyhrievanie bazéna, nabíjanie elektrického auta… Keďže elektrická energia vyrobená solárnym systémom je bez prechodu cez sieť lokálnou spotrebou, jedná sa o najekologickejší spôsob využitia vygenerovanej energie.

V praxi to znamená, že keď poznáme výrobu nášho systému, môžeme na to naladiť zapínanie našich domácich spotrebičov tak, aby odpovedalo časom, kedy náš systém vyprodukuje toľko energie, koľko potrebujeme na ich prevádzku. Tým môžeme okamžite využiť čo najviac vygenerovanej energie priamo na mieste.

Prechod na takýto spôsob spotreby bude motivovaný nielen hrubým účtovaním, kde nás finančne ovplyvní rozdiel medzi vývozom a dovozom energie, ale môžu nám ponúknuť aj iné možnosti systémy vybavené akumulátorom, kde môžeme uložiť a neskôr využiť energiu, ktorú sme cez deň nevyčerpali – pre systémy s akumulátorom je prítomný merací systém nevyhnutný, pretože umožňuje nastavenie obmedzení pri nabití.


VIP starostlivosť pre každého

 • Venovať sa Vám bude odborný tím a podrobne Vás oznámi s každým systémom, aby ste sa mohli rozhodnúť pre taký, ktorý bude vyhovovať práve Vám.
 • Na objednávku vám vybraný systém privezieme až k domu a odborne zapojíme a sprevádzkujeme.
 • Poradíme Vám s komfortnou obsluhou a zaškolíme pre efektívne využitie všetkých funkcií a ľahkú starostlivosť o vybraný systém.
 • Za kvalitu 100% ručíme! Garantujeme špičkovú kvalitu všetkých systémov a poskytujeme vysoké záručné doby.

Ponúkame riešenia založené na obnoviteľnej energii pre domy, firmy a iné organizácie. Ponúkame nasledujúce služby:

 1. Konzultácie: Poskytujeme konzultačné služby, sme Vám pomohli vybrať najlepšie riešenie solárneho systému, ktoré zodpovedá Vašim požiadavkám a finančným možnostiam.
 2. Navrhovanie systému: Vypracujeme návrh solárneho systému pre každého zákazníka na základe ich potrieb a miestnych predpisov.
 3. Inštalácia: Inštalujeme kompletný solárny systém a všetky potrebné komponenty, aby sa zabezpečila správna funkcia systému.
 4. Servis a poradenstvo: Poskytujeme poradenstvo a prípadný servis a solárneho systému, aby sa zabezpečila jeho dlhá životnosť a optimálna výkonnosť.
 5. Monitoring: Ponúkame monitoring solárneho systému, aby sa zabezpečilo, že systém funguje správne a produkuje očakávaný výkon.
 6. Pripojenie k distribučnej sieti: Vybavenie všetkých dokumentov s distribúciou, dodávateľom energie a vybavenie žiadosti pre službu virtuálna batéria.
 7. Čistenie solárnych panelov: Pre najlepší výkon solárneho systému sa odporúča čistenie panelov. My ponúkame profesionálne čistenie vysokotlakovým strojom.

Pridaj komentár