Certifikáty

Certifikácia inštalátora solárnych panelov zabezpečuje, že inštalatér má potrebné vedomosti a skúsenosti na správnu inštaláciu solárneho systému a že môže bezpečne a efektívne pracovať s elektrickými zariadeniami.

Kurz sa zameral na navrhovanie (dizajn) umiestnenia solárnych panelov, vkusné umiestnenie, správne vyhýbanie sa prekážkam a vhodný výber rozloženia solárneho systému.
Budapešť, november 2022