Certifikáty

Certifikácia inštalátora solárnych panelov zabezpečuje, že inštalatér má potrebné vedomosti a skúsenosti na správnu inštaláciu solárneho systému a že môže bezpečne a efektívne pracovať s elektrickými zariadeniami.