Dotácie na fotovoltaiku

Dotácia z programu Zelená domácnostiam.Výhodou inštalácie solárnych panelov je získanie vlastného zdroja elektrickej energie, a to za ešte výhodnejších podmienok vďaka štátnej dotácii.

Štátna dotácia poskytuje finančnú podporu domácnostiam, ktoré investujú do obnoviteľných energetických riešení. Táto dotácia pomáha občanom pokryť časť nákladov na inštaláciu solárnych panelov, solárnych kolektorov a iných ekologických technológií. Program Zelená Domácnosť je zameraný na podporu udržateľných energetických riešení a na znižovanie celkových nákladov na energiu pre domácnosti.

Kalkulačka Dotácií

Kalkulačka Dotácií

Výpočty tejto kalkulačky majú informatívny charakter. Konečnú výšku dotácie každej inštalácie určuje SIEA podľa osobitných predpisov a špecifických podmienok domácnosti.

Niekoľko dôvodov, prečo zvážiť inštaláciu fotovoltaického systému

1. Úspora nákladov na elektrinu: Fotovoltaický systém vám umožní vyrábať vlastnú elektrinu zo slnečnej energie, čím znižujete závislosť od verejnej elektrickej siete a tým pádom aj mesačné náklady na elektrinu.
2. Šetríte životné prostredie: S fotovoltaickým systémom využívate obnoviteľný zdroj energie. Vaša produkcia elektriny neznečisťuje životné prostredie a prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov.
3.Zvýšená energetická nezávislosť: S vlastným zdrojom energie si môžete užiť vyššiu mieru nezávislosti od energetických spoločností a cenových výkyvov na trhu.
4. Dlhodobá investícia: Inštalácia fotovoltaického systému je investíciou do budúcnosti. Zvýšená hodnota vášho domu a dlhodobé úspory na nákladoch na energiu môžu prekonať pôvodnú investíciu.
5. Štátne podpory: Slovensko ponúka podporu pre fotovoltaické systémy vo forme dotácií.
6. Znížená záťaž siete: S vlastnou výrobou elektriny prispievate k zníženiu zaťaženia verejnej siete, čo môže pomôcť predchádzať energetickým výpadkom.
7. Prispievate k udržateľnosti: Vaša voľba výroby vlastnej elektriny zo slnečnej energie je príkladom udržateľného správania a môže motivovať aj iných ľudí k ekologickejšiemu životnému štýlu.
8. Technologický pokrok: Fotovoltaické technológie sa stále zlepšujú, čo znamená, že nové systémy sú efektívnejšie a výkonnejšie.
9. Samospráva a kontrola: Vlastnením fotovoltaického systému získavate väčšiu kontrolu nad tým, odkiaľ pochádza vaša elektrina a ako je produkovaná.
Inštalácia fotovoltaického systému ponúka široké spektrum výhod, od úspor na energiách po pozitívny vplyv na životné prostredie a vlastnú energetickú nezávislosť. Každý, kto uvažuje o dlhodobej a udržateľnej investícii, by si mal zvážiť túto možnosť.

Výhody spolupráce so solarnepanelydomov.sk

Sme renomovaným poskytovateľom fotovoltaických riešení na trhu. S našim širokým spektrom skúseností a odborným tímom sa môžete spoľahnúť na kvalitné inštalácie a spoľahlivé poradenstvo. Jedným z dôležitých faktorov, ktorý robí ich ponuku atraktívnou, je možnosť využiť štátnu dotáciu.

Etapová inštalácia so solarnepanelydomov.sk

V našej firme sme sa rozhodli ponúknuť klientom nový prístup k získavaniu vlastnej elektrickej energie. Kombinovaním menšieho počtu panelov s väčším inverterom umožňujeme začať s inštaláciou fotovoltaickej elektrárne aj s obmedzenejšími finančnými prostriedkami. Týmto spôsobom sa minimalizujú počiatočné náklady a umožňuje sa postupný rast podľa potrieb a možností zákazníka.

Výhody Etapovej Inštalácie

Nižšia počiatočná investícia: Začatie s menším počtom panelov a väčším inverterom znižuje počiatočnú investíciu, čo je vítaná správa pre mnohých klientov.
Flexibilita: Etapová inštalácia umožňuje prispôsobiť rozširovanie fotovoltaickej elektrárne podľa vývoja energetických potrieb a finančných možností.
Okamžité úspory: Aj menšie množstvo panelov môže vytvoriť dostatok energie na znižovanie mesačných nákladov na elektrinu.
Rýchly návrat investície: Vzhľadom na nižšie náklady na začiatku je čas návratnosti investície kratší.

Štátna dotácia pre fotovoltaické inštalácie

Solarnepanelydomov.sk vám pomáha využiť výhody štátnej dotácie na fotovoltaické inštalácie. Dotácia výrazne znižuje začiatočné náklady na inštaláciu solárnych panelov, čo robí túto zelenú voľbu ešte prístupnejšou pre každého. Táto dotácia je investíciou do vašej budúcnosti a budovy, ktorá sa oplatí nielen z finančného hľadiska, ale tiež vytvára pozitívny ekologický dopad.
Vďaka projektu Zelená domácnostiam môžu slovenské domácnosti žiadať o štátnu dotáciu na fotovoltaiku. Poukážku je možné získať na inštaláciu malého fotovoltaického zariadenia do 10,8 kW.
Rodinné a bytové domy vo všetkých regiónoch Slovenska vrátane Bratislavského samosprávneho kraja sa budú môcť znovu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) až po spustení nového národného projektu Zelená domácnostiam, prostredníctvom ktorého bude v rokoch 2023 až 2029 k dispozícii vyše 181 miliónov eur z európskych a národných zdrojov z Programu Slovensko.

Oprávnené výdavky na fotovoltaiku

Ak chcete vyhnúť nejasnostiam, je dôležité si pred podaním žiadosti o dotáciu overiť, ktoré výdavky je možné z tohto finančného príspevku pokryť. V prípade fotovoltaických modulov môžete podľa informácií z portálu SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) z dotácie zo štátu kryť tieto zložky a služby:
fotovoltické panely (solárne panely)
nosná konštrukcia
striedač (menič napätia, inverter)
smart meter
batéria
montážny a elektroinštalačný materiál
elektroinštalačné a montážne práce
skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky
Ak máte nejaké pochybnosti ohľadom toho, či sú náklady oprávnené na dotáciu, je lepšie sa vopred informovať.

Ako sa dozvedieť viac

dotacia na fotovoltaiku zelenadomacnostiam solarnepanelydomov ako ziskat dotaciu
Ak ste zvedaví, ako by mohla fotovoltaika od solarnepanelydomov.sk so štátnou dotáciou obohatiť váš život a prispieť k ochrane životného prostredia, neváhajte. Kontaktujte tím odborníkov od solarnepanelydomov.sk, aby ste sa dozvedeli viac o procese inštalácie, výhodách štátnej dotácie a tom, ako môžete prispieť k zelenšiemu zajtrajšku.

Upozornenie o zmenách všeobecných podmienok v súlade s podmienkami SIEA a programu Zelená domácnosť

Rodinné a bytové domy vo všetkých regiónoch Slovenska vrátane Bratislavského samosprávneho kraja sa budú môcť znovu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) až po spustení nového národného projektu Zelená domácnostiam, prostredníctvom ktorého bude v rokoch 2023 až 2029 k dispozícii vyše 181 miliónov eur z európskych a národných zdrojov z Programu Slovensko.

Týmto upozorňujeme na možnosť budúcich zmien v všeobecných podmienkach. Vyhradzujeme si právo na úpravu alebo zmenu týchto podmienok v súlade s podmienkami Slovenskej Inovačnej a Energetickej Agentúry (SIEA) a programu Zelená domácnosť v akomkoľvek čase bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek zmeny budú platné a účinné okamžite po ich uverejnení na našich webových stránkach v súlade s podmienkami SIEA a programu Zelená domácnosť.

Odporúčame pravidelne kontrolovať všeobecné podmienky o poskytnutí dotácií, aby ste boli informovaní o akýchkoľvek zmenách v súlade s podmienkami SIEA a programu Zelená domácnosť. Pokračovaním v používaní našich služieb po uverejnení zmien v týchto podmienkach prejavujete svoj súhlas s týmito zmenami v súlade s podmienkami SIEA a programu Zelená domácnosť.

19.08.2023