fotovoltická elektráreň pri výpadku siete, hybridný solárny systém

Fotovoltická elektráreň pri výpadku prúdu, distribučnej siete. Ako to funguje? Zanechať komentár

Chcete si zabezpečiť elektrickú energiu aj pri výpadku distribučnej siete? Bývate na mieste, kde často vypadáva prúd? Chcete byť sebestačný a nezávislí na distribúcii elektriny?

Hybridné fotovoltaické elektrárne s batériami, sú systémy vďaka ktorým sa vaša domácnosť čo najviac priblíži k energetickej sebestačnosti a zároveň sa zabezpečí proti neustálemu zdražovaniu cien elektrickej energie. Tento solárny systém ako prvé smeruje vyrobenú energiu do vašej domácnosti, avšak ak vašu vyrobenú energiu nespotrebovávate, ukladá sa do LiFePO4 batérií. Tieto batérie sú vysoko účinné a dokážete z nich využiť 100% uloženej energie. Takto uloženú energiu spotrebujete večer alebo ak slnko nebude svietiť.

Základom každej zostavy sú špičkové monokryštalické solárne panely. Takéto panely sú výkonnejšie, modernejšie a preto z nich potrebujete menej kusov ako pri klasických polykryštalických modeloch. Na tieto solárne panely ponúkame až 30 rokov záruky na výkon.

Batérie Huawei LUNA2000 sú základom týchto fotovoltaických elektrární a patria k najlepším na trhu. Ponúkajú dlhú životnosť a jednoduché rozšírenie svojej kapacity o ďalšie moduly. Spojením viacerých batérií si môžete uskladniť až 30kW energie.

Ako funguje hybridná pri rôznych situáciach?

Tieto fotovoltaické elektrárne dimenzujeme tak, aby dokázali vyrobiť viac energie, ako miniete. Nadbytočná elektrická energia sa následne automaticky ukladá do solárnych batérií. V tomto procese systém nečerpá elektrinu z distribučnej siete a chystá sa na následné využitie energie z batérií, ktoré prichádzajú na rad vo večerných hodinách alebo v prípade nepriaznivého počasia.

V prípade nepriaznivého počasia, fotovoltaická elektráreň nevie na 100% využiť svoj potenciál na úplné pokrytie energetického výdaja vašej domácnosti. Vyrobí len istú časť energie. V tomto prípade sa potrebná energia čerpá z batérií. Avšak, ak sú batérie úplne vybité systém automaticky prepne, aby pokryl potrebu energie z distribučnej siete.

Po zotmení, fotovoltaika nie je schopná generovať energiu. Avšak počas dňa sa v batériách nazbiera dostatočné množstvo energie, aby zabezpečilo prevádzku spotrebičov. Ak sa stane, že sa energia v batériách spotrebuje, systém v prípade potreby samostatne začne čerpať elektrinu z distribučnej siete.

Výpadok prúdu

V prípade, že sa stane nehoda a padne vedenie distribúcie alebo sa vykonávajú opravné práce na sieti zo strany distribúcie a máte ON-GRID (sieťový) fotovoltický systém, by ste energiu nemohli z bezpečnostných dôvodov využívať. Vaša fotovoltická elektráreň musí byť hybridná a schopná sa v prípade núdze od siete odpojiť a fungovať samostatne. Výhodnou funkciou týchto fotovoltaických elektrární je možnosť ich využiť ako záložný zdroj v prípade výpadku prúdu. Záložný zdroj je možný iba pri kúpe zálohovacieho systému pri výpadku siete, takzvaného BACK UP boxu.

VIP starostlivosť pre každého Volajte 0911 100 977

  • Venovať sa Vám bude odborný tím a podrobne Vás oznámi s každým systémom, aby ste sa mohli rozhodnúť pre taký, ktorý bude vyhovovať práve Vám.
  • Na objednávku vám vybraný systém privezieme až k domu a odborne zapojíme a sprevádzkujeme.
  • Poradíme Vám s komfortnou obsluhou a zaškolíme pre efektívne využitie všetkých funkcií a ľahkú starostlivosť o vybraný systém.
  • Za kvalitu 100% ručíme! Garantujeme špičkovú kvalitu všetkých systémov a poskytujeme vysoké záručné doby.

Pridaj komentár