Aký veľký solárny systém potrebujem?

Aký veľký solárny systém potrebujem? Zanechať komentár

V tomto článku dôkladne rozoberáme veľkosť solárnych panelov a solárnych systémov, ich výkon a dôležitosť návrhu. Mnohí spotrebitelia nechápu súvislosti a na základe nedôveryhodných informácií na internete kupujú a inštalujú fotovoltické systémy na svoje domovy. Snažíme sa vám poskytnúť komplexné znalosti na túto tému.

Veľkosť solárnych panelov a výkon solárnych systémov

Aby sme sa v svete solárnych panelov vedeli orientovať, je nevyhnutné porozumieť pojmom veľkosti solárnych panelov a ich výkonu. Hoci existuje určitá súvislosť medzi týmito dvoma ukazovateľmi, odvetvie ich vníma rozdielne.

Pod pojmom veľkosť solárnych panelov sa rozumie ich fyzické rozmery, ktoré sú predovšetkým ovplyvnené výrobnou technológiou a počtom buniek na module. Najčastejšie sa vyskytujúce rozmery solárnych panelov sú 990 x 1650 x 35/40 mm (šírka x výška x hrúbka), s obsahom 60 buniek (10 riadkov po 6 buniek).

Existujú však aj väčšie panely, na ktorých sú bunky usporiadané v viacerých radoch alebo stĺpcoch, čo zvyšuje ich veľkosť. Príkladom sú 72-bunkové panely s rozmermi 990 x 1980 x 35/40 mm. Hmotnosť solárnych panelov sa pohybuje od 17 do 26 kg v závislosti od počtu buniek a použitých materiálov.

Zvýšenie počtu buniek alebo vývoj výrobnej technológie sú spôsobmi, ako výrobcovia zvyšujú výkon solárnych panelov. To umožňuje novým panelom s rovnakými rozmermi nahradiť staršie modely s nižším výkonom. Týmto spôsobom môžu systémy s rovnakou veľkosťou strešnej plochy a rovnakým počtom panelov pracovať s odlišným výkonom. Pri navrhovaní solárnych systémov je dôležité poznať aj výkon, aby sme čo najpresnejšie odhadli výrobu solárneho systému, čo v optimálnom prípade zodpovedá spotrebe domácnosti.

V určitom období (počas oblačných zimných mesiacov)sa môže stať, že systém nevyprodukuje dostatok elektriny a budova musí čerpať energiu z elektrickej siete. V slnečných jarných a letných obdobiach sa však môže stať, že solárny systém vyprodukuje viac energie, než domácnosť v daný okamih spotrebuje. Vtedy sa táto nadbytočná energia odovzdá do elektrickej siete. Účet za elektrinu potom zohľadňuje rozdiel medzi spotrebou a výrobou energie na základe kilowatt-hodín.

Ako sme už spomínali, v optimálnom prípade sa tieto dve hodnoty vyrovnajú v priebehu roka a faktúra za elektrinu už nie je výdavkom. Rozsiahlejší solárny systém je potrebné inštalovať alebo pripraviť na rozšírenie len v prípade, ak vieme, že v budúcnosti budeme v nehnuteľnosti používať zariadenie s väčšou spotrebou (klimatizácia, infrapanel, elektromobil atď.)

solarne panely na novostavbe

Určovanie spotreby a veľkosti solárneho systému

Východiskovým bodom pre dimenzovanie solárnych panelov je stanovenie ročnej spotreby elektriny. Túto hodnotu môžeme jednoducho vypočítať na základe zaplatených faktúr za elektrinu. Na základe sčítania celkovej spotreby sa už vie, koľko energie musí solárny systém vygenerovať, aby sme sa vyhli vyšším faktúram. Slovensko má priaznivú situáciu pokiaľ ide o počet slnečných hodín, čo robí krajinu ideálnym miestom na inštaláciu solárnych systémov. V priemere je možné očakávať, že 1 kW výkonu solárneho systému vytvorí 1100-1200 kWh ročne.

V domácnostiach na Slovensku sa bežná veľkosť solárneho systému pohybuje medzi 3 a 6 kW. Je však dôležité zdôrazniť, že pre každý dom je potrebné vypracovať individuálny výpočet vzhľadom na ďalšie ovplyvňujúce faktory (vystavenie strechy, okolie, typ strechy, sklon atď.). Napriek tomu možno povedať, že na spotrebu 1200 kWh je potrebný 1 kW solárny výkon. Inak povedané, ak domácnosť spotrebuje 6000 kWh elektriny ročne, systém s výkonom 5-6 kW by ju vedel uspokojiť.

Faktory ovládajúce výrobu solárneho systému

V predchádzajúcej časti sme spomínali, že niekoľko faktorov ovplyvňuje výrobu solárnych systémov. K nim patrí počet slnečných hodín, ktorý sa líši v jednotlivých častiach krajiny, pohybujúc sa medzi 1700 a 2100 hodín. Prirodzene, čím viac slnka osvetľuje solárny systém, tým viac energie je schopný generovať.

Pre efektívnu výrobu solárnych systémov môžeme však sami urobiť veľa, ak dbáme na to pri inštalácii. Jedným z týchto ovplyvňujúcich faktorov je optimálna orientácia. Keďže Slovensko sa nachádza na severnej pologuli, južná orientácia solárnych systémov je optimálna, pretože počas pohybu slnka od východu po západ zabezpečuje dostatočné množstvo svetla pre solárne panely. Menej ideálna, ale stále vhodná je orientácia na východ a západ alebo juhovýchod a juhozápad.

Dôležitým aspektom je aj sklon panelov. Pre solárne panely je ideálne, ak lúče slnka dopadajú kolmo, teda pod uhlom takmer 90 stupňov. Keďže Slovensko sa rozkladá medzi 47. a 49. rovnobežkou, svetlo slnka bude padať kolmo len vtedy, ak panely nakloníme. Pre sklon strechy, ktorá má sklon 35-45 stupňov, je to ideálny uhol, ktorý môže byť nastavený pri strechách s klonom. Pri plochých strechách je možné nastaviť vhodný uhol pomocou špeciálnych nosných konštrukcií.

Je jasné, že solárny systém vyprodukuje viac energie, čím viac solárnych panelov obsahuje. Pre tradičné malé domáce elektrárne platí, že veľkosť strešnej plochy a jej rovnomernosť stanovujú limit.

5 otázok, ktoré treba položiť poskytovateľovi solárnych systémov

Aký veľký solárny systém potrebujem? – Pomoc špecialistu!

Pri navrhovaní veľkosti solárnych systémov je vhodné zveriť sa odborníkom, ktorí sa na tomto poli pohybujú už niekoľko rokov. Spoločnosti zaoberajúce sa solárnymi panelmi a dodávatelia majú znalosti na to, aby mohli ľahko navrhnúť a inštalovať solárny systém prispôsobený danej nehnuteľnosti a jej potrebám. Niektoré firmy pôsobiace v oblasti solárnych panelov poskytujú online kalkulačné nástroje, vďaka ktorým môžete získať hrubý odhad veľkosti solárneho systému pre vašu nehnuteľnosť.

Tieto nástroje však zvyčajne nezohľadňujú mnohé parametre, ktoré možno zistiť len pri miestnej prehliadke. Prítomnosť susedných budov, komínov, elektrických stožiarov, stromov a iných objektov môže ovplyvniť veľkosť systému, ktorý je navrhnutý na základe online kalkulácie. Odborníci navyše môžu ponúknuť alternatívne riešenia s cieľom zabezpečiť, aby boli vlastníci spokojní. Preto odporúčame, aby ste pri kúpe solárneho systému okrem online kalkulačných nástrojov využili aj pomoc odborníkov!


VIP starostlivosť pre každého

  • Venovať sa Vám bude odborný tím a podrobne Vás oznámi s každým systémom, aby ste sa mohli rozhodnúť pre taký, ktorý bude vyhovovať práve Vám.
  • Na objednávku vám vybraný systém privezieme až k domu a odborne zapojíme a sprevádzkujeme.
  • Poradíme Vám s komfortnou obsluhou a zaškolíme pre efektívne využitie všetkých funkcií a ľahkú starostlivosť o vybraný systém.
  • Za kvalitu 100% ručíme! Garantujeme špičkovú kvalitu všetkých systémov a poskytujeme vysoké záručné doby.

Ponúkame riešenia založené na obnoviteľnej energii pre domy, firmy a iné organizácie. Ponúkame nasledujúce služby:

  1. Konzultácie: Poskytujeme konzultačné služby, sme Vám pomohli vybrať najlepšie riešenie solárneho systému, ktoré zodpovedá Vašim požiadavkám a finančným možnostiam.
  2. Navrhovanie systému: Vypracujeme návrh solárneho systému pre každého zákazníka na základe ich potrieb a miestnych predpisov.
  3. Inštalácia: Inštalujeme kompletný solárny systém a všetky potrebné komponenty, aby sa zabezpečila správna funkcia systému.
  4. Servis a poradenstvo: Poskytujeme poradenstvo a prípadný servis a solárneho systému, aby sa zabezpečila jeho dlhá životnosť a optimálna výkonnosť.
  5. Monitoring: Ponúkame monitoring solárneho systému, aby sa zabezpečilo, že systém funguje správne a produkuje očakávaný výkon.
  6. Pripojenie k distribučnej sieti: Vybavenie všetkých dokumentov s distribúciou, dodávateľom energie a vybavenie žiadosti pre službu virtuálna batéria alebo preplácanie prebytkov.

Pridaj komentár