Solárne panely a svetové strany. Porovnanie všetkých umiestnení.

Solárne panely a svetové strany. Porovnanie všetkých umiestnení. Zanechať komentár

Pri inštalácii solárnych panelov je dôležité zvážiť ich orientáciu na svetové strany, pretože táto voľba môže ovplyvniť množstvo slnečnej energie, ktoré môžu zbierať. Každá svetová strana ponúka rôzne výhody a nevýhody v závislosti od geografickej polohy, klimatických podmienok a cieľov využitia solárnej energie.

Solárne panely orientované na východ:

 • Výhody: Orientácia panelov na východ je ideálna pre zachytenie ranného slnečného žiarenia. Táto poloha umožňuje skoré získavanie slnečnej energie, čo môže byť prospešné pre ráno a skoré popoludnie.
 • Nevýhody: Môže mať nižšiu celkovú produkciu energie v porovnaní so západnou alebo južnou orientáciou kvôli kratšiemu slnečnému žiareniu.

Solárne panely orientované na západ:

 • Výhody: Panelov orientovaných na západ sa môže podariť získať viac slnečnej energie v neskorších hodinách popoludní, čo môže byť užitočné v určitých aplikáciách alebo pre neskoré využitie energie.
 • Nevýhody: Môže mať nižšiu celkovú produkciu energie v porovnaní s juhom.

Solárne panely orientované na juh:

 • Výhody: Orientácia panelov na juh je často najefektívnejšia pre získavanie slnečnej energie, pretože ponúka najdlhšie a najintenzívnejšie slnečné žiarenie.
 • Nevýhody: V niektorých prípadoch môže byť nevýhodná, ak sú k dispozícii len obmedzené plochy orientované na juh alebo ak sú v oblasti časté tieňové prekážky.

Solárne panely orientované na sever:

 • Výhody: Aj keď solárne panely orientované na sever sú menej efektívne, môžu byť vhodné v niektorých regiónoch, ak nie sú k dispozícii iné vhodné orientácie.
 • Nevýhody: Majú najmenšiu schopnosť zaznamenať slnečné žiarenie a produkovať energiu v porovnaní s ostatnými smermi.

Umiestnenie solárnych panelov môžete i kombinovať

Výber optimálnej orientácie solárnych panelov závisí od konkrétnych potrieb, geografickej polohy a dostupných zdrojov slnečného žiarenia. Ideálne riešenie môže byť kombinácia rôznych orientácií, aby sa maximalizovalo získavanie slnečnej energie počas celého dňa. Konzultácia so solárnym odborníkom môže pomôcť pri rozhodovaní o najlepšej orientácii pre konkrétny projekt solárnej energie.


VIP starostlivosť pre každého

 • Venovať sa Vám bude odborný tím a podrobne Vás oznámi s každým systémom, aby ste sa mohli rozhodnúť pre taký, ktorý bude vyhovovať práve Vám.
 • Na objednávku vám vybraný systém privezieme až k domu a odborne zapojíme a sprevádzkujeme.
 • Poradíme Vám s komfortnou obsluhou a zaškolíme pre efektívne využitie všetkých funkcií a ľahkú starostlivosť o vybraný systém.
 • Za kvalitu 100% ručíme! Garantujeme špičkovú kvalitu všetkých systémov a poskytujeme vysoké záručné doby.

Ponúkame riešenia založené na obnoviteľnej energii pre domy, firmy a iné organizácie. Ponúkame nasledujúce služby:

 1. Konzultácie: Poskytujeme konzultačné služby, sme Vám pomohli vybrať najlepšie riešenie solárneho systému, ktoré zodpovedá Vašim požiadavkám a finančným možnostiam.
 2. Navrhovanie systému: Vypracujeme návrh solárneho systému pre každého zákazníka na základe ich potrieb a miestnych predpisov.
 3. Inštalácia: Inštalujeme kompletný solárny systém a všetky potrebné komponenty, aby sa zabezpečila správna funkcia systému.
 4. Servis a poradenstvo: Poskytujeme poradenstvo a prípadný servis a solárneho systému, aby sa zabezpečila jeho dlhá životnosť a optimálna výkonnosť.
 5. Monitoring: Ponúkame monitoring solárneho systému, aby sa zabezpečilo, že systém funguje správne a produkuje očakávaný výkon.
 6. Pripojenie k distribučnej sieti: Vybavenie všetkých dokumentov s distribúciou, dodávateľom energie a vybavenie žiadosti pre službu virtuálna batéria alebo preplácanie prebytkov.

Pridaj komentár