Dotácia na fotovoltaiku, novinky 2024

Dotácia na fotovoltaiku, novinky 2024 Zanechať komentár

Slovenské domácnosti majú novú príležitosť získania dotácie na inštaláciu fotovoltaického systému cez program Zelená Domácnosť. Tento program sa stal obľúbeným spôsobom, ako podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zároveň zmenšiť mesačné náklady na elektrickú energiu. Nedávno boli však do programu implementované dve nové podmienky, na ktoré by si žiadatelia mali dávať pozor.

1. Trvalý pobyt v objekte:


Jednou z nových podmienok je, že žiadatelia o dotáciu musia mať trvalý pobyt v dome, na ktorý žiadajú o finančnú podporu. Táto podmienka zabezpečuje, že investície do fotovoltaických systémov sú orientované na skutočné potreby obyvateľov, ktorí v danom dome žijú a využívajú jeho elektrickú energiu.

2. Umiestnenie solárnych panelov:


Ďalšou dôležitou zmenou v podmienkach je, že solárne panely nesmú byť len na akejkoľvek streche. Ak nie sú umiestnené na streche domu, musia byť na objekte, ktorý je označený ako stavba alebo spevnená plocha. Je však dôležité poznamenať, že solárne panely nesmú zaberať pozemok patriaci k záhrade, vinici alebo inému poľnohospodárskemu účelu. Týmto spôsobom chce program zabezpečiť, aby fotovoltaické systémy boli inštalované s ohľadom na mestské a krajinské plánovanie.

3. Dokumentácia pre batériu:


Pre tých, ktorí plánujú inštalovať nielen solárne panely, ale aj batériu na skladovanie energie, sa stala dôležitou súčasťou procesu získania dotácie poskytnutie všetkých potrebných dokumentov. Tieto dokumenty zahŕňajú technický list, záruku, certifikáty a ďalšie relevantné informácie, ktoré preukazujú kvalitu a bezpečnosť inštalovaného energetického systému.

Podmienky programu Zelená Domácnosť sa neustále prispôsobujú aktuálnym potrebám a štandardom v oblasti obnoviteľnej energie. Preto je dôležité, aby žiadatelia dôkladne preskúmali nové požiadavky, aby mohli efektívne využiť príležitosť získania dotácie na fotovoltaický systém a prispieť k udržateľnejšiemu energetickému budúcnosti.


VIP starostlivosť pre každého

 • Venovať sa Vám bude odborný tím a podrobne Vás oznámi s každým systémom, aby ste sa mohli rozhodnúť pre taký, ktorý bude vyhovovať práve Vám.
 • Na objednávku vám vybraný systém privezieme až k domu a odborne zapojíme a sprevádzkujeme.
 • Poradíme Vám s komfortnou obsluhou a zaškolíme pre efektívne využitie všetkých funkcií a ľahkú starostlivosť o vybraný systém.
 • Za kvalitu 100% ručíme! Garantujeme špičkovú kvalitu všetkých systémov a poskytujeme vysoké záručné doby.

Ponúkame riešenia založené na obnoviteľnej energii pre domy, firmy a iné organizácie. Ponúkame nasledujúce služby:

 1. Konzultácie: Poskytujeme konzultačné služby, sme Vám pomohli vybrať najlepšie riešenie solárneho systému, ktoré zodpovedá Vašim požiadavkám a finančným možnostiam.
 2. Navrhovanie systému: Vypracujeme návrh solárneho systému pre každého zákazníka na základe ich potrieb a miestnych predpisov.
 3. Inštalácia: Inštalujeme kompletný solárny systém a všetky potrebné komponenty, aby sa zabezpečila správna funkcia systému.
 4. Servis a poradenstvo: Poskytujeme poradenstvo a prípadný servis a solárneho systému, aby sa zabezpečila jeho dlhá životnosť a optimálna výkonnosť.
 5. Monitoring: Ponúkame monitoring solárneho systému, aby sa zabezpečilo, že systém funguje správne a produkuje očakávaný výkon.
 6. Pripojenie k distribučnej sieti: Vybavenie všetkých dokumentov s distribúciou, dodávateľom energie a vybavenie žiadosti pre službu virtuálna batéria.
 7. Čistenie solárnych panelov: Pre najlepší výkon solárneho systému sa odporúča čistenie panelov. My ponúkame profesionálne čistenie vysokotlakovým strojom.

Pridaj komentár