Solárne panely na rôznych strechách. Výhody a nevýhody

Solárne panely na rôznych strechách. Výhody a nevýhody. Zanechať komentár

Solárne panely na rôznych typoch striech môžu vyžadovať špecifické úpravy a konštrukcie. Tu sú niektoré z hlavných rozdielov medzi inštaláciou solárnych panelov na rôznych typoch striech:

Plochá strecha:

Výhody:

 1. Jednoduchšia inštalácia: Solárne panely môžu byť umiestnené priamo na povrch plochej strechy, čo môže zjednodušiť inštaláciu. Do strechy sa nevŕta, solárne panely s konštrukciou sa zaťažujú.
 2. Možnosť optimálneho nastavenia panelov: Panelov na plochej streche je možné ľahšie orientovať tak, aby boli čo najlepšie exponované na slnečné žiarenie.

Nevýhody:

 1. Menej efektívne využitie plochy: Nie všetky časti plochej strechy sú ideálne exponované na slnečné žiarenie, čo môže obmedziť využiteľnú plochu pre inštaláciu panelov.
 2. Vplyv tieňov: Tieni z okolitých stavieb alebo prvkov môžu mať výraznejší vplyv na efektivitu panelov umiestnených na plochej streche.
 3. Najdrahšia konštrukcia: Keďže sa pri takejto konštrukcii používa najviac materiálu, je samozrejme i najdrahšia zo všetkých variantov.

Šikmá strecha (štítová či škridľová):

Výhody:

 1. Väčšia efektívna plocha: Na šikmej streche je možné lepšie využiť celkovú plochu strechy pre inštaláciu panelov.
 2. Výhodnejšie orientácie: Panelov na šikmej streche môžu byť nainštalované pod rôznymi uhlami a orientáciami, čo umožňuje lepšie prispôsobenie slnečnému žiareniu.

Nevýhody:

 1. Náročnejšia inštalácia: Inštalácia na šikmej streche môže byť náročnejšia kvôli potrebe špeciálnych nosných konštrukcií a montážnych systémov.
 2. Obtiažnejšia údržba: Prístup k panelom na šikmej streche môže byť obtiažnejší a vyžadovať špeciálne opatrenia pre údržbu a čistenie.

Plechová či sklonená strieška:

Výhody:

 1. Lepšia výhľadová expanzia: Panelov na plechovej alebo sklonenej strieške je možné umiestniť tak, aby sa čo najlepšie prispôsobili existujúcim sklonom a tvarom strechy.
 2. Menší vplyv tieňov: Ak je strecha voľnejšia od okolitých stavebných prvkov, môže mať menší vplyv tieňov na panelov umiestnených na tejto streche.

Nevýhody:

 1. Potreba prispôsobenia konštrukcií: Môže byť potrebné vytvoriť špeciálne konštrukcie alebo adaptácie pre inštaláciu panelov na plechovej alebo sklonenej streche.
 2. Potenciálne náročnejšie inštalácie: Vzhľadom k rôznym tvarom a sklonom tejto strechy, inštalácia solárnych panelov môže byť náročnejšia a vyžadovať detailnejšie plánovanie.

Solárne panely môžu byť nainštalované na rôzne typy striech

Rôzne typy striech vyžadujú individuálny prístup pri inštalácii solárnych panelov. Každý typ striech má svoje výhody a nevýhody vzhľadom na inštaláciu panelov, orientáciu, prístup pre údržbu a vplyv tieňov. Dôležité je zvážiť konkrétne okolnosti a potreby vlastníka budovy, a tiež konzultovať s odborníkmi, aby sa zvolilo najvhodnejšie riešenie pre daný typ strechy a prostredia.


VIP starostlivosť pre každého

 • Venovať sa Vám bude odborný tím a podrobne Vás oznámi s každým systémom, aby ste sa mohli rozhodnúť pre taký, ktorý bude vyhovovať práve Vám.
 • Na objednávku vám vybraný systém privezieme až k domu a odborne zapojíme a sprevádzkujeme.
 • Poradíme Vám s komfortnou obsluhou a zaškolíme pre efektívne využitie všetkých funkcií a ľahkú starostlivosť o vybraný systém.
 • Za kvalitu 100% ručíme! Garantujeme špičkovú kvalitu všetkých systémov a poskytujeme vysoké záručné doby.

Ponúkame riešenia založené na obnoviteľnej energii pre domy, firmy a iné organizácie. Ponúkame nasledujúce služby:

 1. Konzultácie: Poskytujeme konzultačné služby, sme Vám pomohli vybrať najlepšie riešenie solárneho systému, ktoré zodpovedá Vašim požiadavkám a finančným možnostiam.
 2. Navrhovanie systému: Vypracujeme návrh solárneho systému pre každého zákazníka na základe ich potrieb a miestnych predpisov.
 3. Inštalácia: Inštalujeme kompletný solárny systém a všetky potrebné komponenty, aby sa zabezpečila správna funkcia systému.
 4. Servis a poradenstvo: Poskytujeme poradenstvo a prípadný servis a solárneho systému, aby sa zabezpečila jeho dlhá životnosť a optimálna výkonnosť.
 5. Monitoring: Ponúkame monitoring solárneho systému, aby sa zabezpečilo, že systém funguje správne a produkuje očakávaný výkon.
 6. Pripojenie k distribučnej sieti: Vybavenie všetkých dokumentov s distribúciou, dodávateľom energie a vybavenie žiadosti pre službu virtuálna batéria alebo preplácanie prebytkov.

Pridaj komentár