Môžem predávať prebytočnú vyprodukovanú energiu späť do elektrickej siete na Slovensku? Zanechať komentár

Na Slovensku je možné predávať prebytočnú vyprodukovanú energiu späť do elektrickej siete prostredníctvom mechanizmu nazývaného „distribuovaná výroba elektrickej energie“. Tento mechanizmus umožňuje vlastníkom solárnych panelov a iných obnoviteľných zdrojov energie, ako napríklad veterných turbín, predávať svoju prebytočnú elektrickú energiu späť do siete a získať za ňu finančnú kompenzáciu.

Pre predaj energie späť do siete je potrebné splniť niekoľko podmienok a postupov:

 1. Inštalácia vhodného meracieho zariadenia: Na vašej inštalácii solárnych panelov by malo byť nainštalované meracie zariadenie, ktoré umožňuje sledovať a zaznamenávať produkciu energie.
 2. Zmluva s dodávateľom elektrickej energie: Musíte uzavrieť zmluvu s dodávateľom elektrickej energie, ktorý bude odkupovať vašu prebytočnú energiu. Dodávateľ vám poskytne podrobné informácie o podmienkach, tarifách a procese predaja energie späť do siete.
 3. Registrácia u distribučnej spoločnosti: Pre predaj energie späť do siete je potrebné zaregistrovať sa u distribučnej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za prevádzku a správu elektrickej siete vo vašej lokalite. Registrácia vám umožní získanie licencie na predaj energie späť do siete.
 4. Dodržiavanie technických a bezpečnostných noriem: Vaša inštalácia musí splňovať určité technické a bezpečnostné normy stanovené distribučnou spoločnosťou. Je dôležité mať inštaláciu správne zapojenú a skontrolovanú, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka.

Je dôležité poznamenať, že podmienky a postupy pre predaj energie späť do siete sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho dodávateľa a distribučnej spoločnosti. Odporúčame sa obrátiť na vášho dodávateľa elektrickej energie.

Predaj prebytočnej vyprodukovanej energie späť do siete môže byť výhodným spôsobom, ako získať dodatočný príjem a optimalizovať návratnosť investície do solárneho systému.


VIP starostlivosť pre každého

 • Venovať sa Vám bude odborný tím a podrobne Vás oznámi s každým systémom, aby ste sa mohli rozhodnúť pre taký, ktorý bude vyhovovať práve Vám.
 • Na objednávku vám vybraný systém privezieme až k domu a odborne zapojíme a sprevádzkujeme.
 • Poradíme Vám s komfortnou obsluhou a zaškolíme pre efektívne využitie všetkých funkcií a ľahkú starostlivosť o vybraný systém.
 • Za kvalitu 100% ručíme! Garantujeme špičkovú kvalitu všetkých systémov a poskytujeme vysoké záručné doby.

Ponúkame riešenia založené na obnoviteľnej energii pre domy, firmy a iné organizácie. Ponúkame nasledujúce služby:

 1. Konzultácie: Poskytujeme konzultačné služby, sme Vám pomohli vybrať najlepšie riešenie solárneho systému, ktoré zodpovedá Vašim požiadavkám a finančným možnostiam.
 2. Navrhovanie systému: Vypracujeme návrh solárneho systému pre každého zákazníka na základe ich potrieb a miestnych predpisov.
 3. Inštalácia: Inštalujeme kompletný solárny systém a všetky potrebné komponenty, aby sa zabezpečila správna funkcia systému.
 4. Servis a poradenstvo: Poskytujeme poradenstvo a prípadný servis a solárneho systému, aby sa zabezpečila jeho dlhá životnosť a optimálna výkonnosť.
 5. Monitoring: Ponúkame monitoring solárneho systému, aby sa zabezpečilo, že systém funguje správne a produkuje očakávaný výkon.
 6. Pripojenie k distribučnej sieti: Vybavenie všetkých dokumentov s distribúciou, dodávateľom energie a vybavenie žiadosti pre službu virtuálna batéria alebo preplácanie prebytkov.

Našim cieľom je ponúknuť kvalitné solárne systémy a služby, ktoré zákazníkom pomôžu znížiť ich náklady na energiu, zlepšiť ich životné prostredie a zároveň poskytnúť udržateľné riešenie pre ich potreby v oblasti energie.

Pridaj komentár