Hybridný systém fotovoltická elektráreň

Aký je hybridný systém? Fotovoltická elektráreň pre domácnosti. Zanechať komentár

Hybridný systém v sebe kombinuje aj batérie ( akumulátory ), kde je prebytočná energia uskladňovaná na základe toho ako domácnosť spotrebuje energiu. V prípade že máte počas dňa prebytky energie, je toto riešenie pre vás vhodné. Okrem fyzickej batérie môžete využiť aj virtuálnu batériu. Vtedy je systém menej finančne náročný a jednoduchší na zapojenie. Pozrite si aj fungovanie ON-GRID systému.

Hybridný systém vyrovnáva celodennú spotrebu vyrobenej energie inteligentnejšie a dokáže Vám poskytnúť vyššiu energetickú využiteľnosť. Tento typ systému je vhodný aj na miestach kde sú časté energetické výpadky z distribučnej sieti, taktiež je jeho výhoda v tom že zabraňuje prepúšťaniu prebytkov do distribučnej siete.

Tento systém je však v porovnaní s klasickým ON-Grid systémom drahší a vhodný do domácnosti, kde je denná spotreba nestabilná. Tento systém je viac sofistikovaný ako Sieťová elektráreň, nakoľko v sebe obsahuje viac zariadení potrebných pre jeho správne fungovanie a so širokou možnosťou nastavení.

Ako každý systém, aj hybridný si vyžaduje určitú finančnú investíciu. No vzhľadom na to že v tomto systéme sú zahrnuté aj akumulátory, nabíjače a je náročnejší na zapojenie, tak jeho cena je v porovnaní s ostatnými systémami oveľa vyššia.

Aké typy hybridných systémov montujeme ?

 1. Najčastejším hybridným systémom je nastavenie hybridného meniča do stavu kedy je neustále podporovaná fotovoltaická energia a energia uskladnená v batériách. V tomto type systému nikdy nedochádza k prepúšťaniu prebytočnej energie do distribučnej sústavy. Pri tomto type systému je taktiež potrebné žiadať o stanovisko k rezervovanej kapacite u distribúcie. Systém však pracuje na princípe OFF-Grid (ostrovnej prevádzky ) a dopĺňa energiu len jedným smerom a to zo siete do domu. V prípade nedostatkov energie v akumulátoroch a na paneloch hybridný menič zapína v sebe inštalovaný nabíjač, ktorý dodáva potrebnú energiu do rodinného domu a späť do batérií (v určitom časovom rozhraní), aby ich ochránil pred dlhodobým vybitím.
 1. Druhým hybridným systémom je taktiež rozšírená o možnosť doplnenia sieťového meniča typu ON-Grid, do ostrovnej prevádzky, kedy znova dochádza k samostatnej práci ON-Grid meniča. Všetka prebytočná energia bude presunutá do batérií alebo do rodinného domu, bez toho aby ON-Grid menič prepúšťal energiu do ditribučnej siete. V tomto prípade je potrebné inštalovať digitálny merač spotreby energie z distribúcie, aby hybridný menič vedel zabrániť prepúšťaniu energie von do distribučnej siete.

Čo všetko je súčasťou dodávky hybridnej elektrárne ?

Naša firma realizuje kompletné zapojenie Hybridnej fotovoltaickej elektrárne na kľúč.

 • Fotovoltaické panely a potrebná konštrukcia na strechu zákazníka
 • Kompletná elektroinštalácia DC a AC strany ( káble, istenia, konektory, chráničky… )
 • Hybridný menič / menič napätia ( podľa ponuky ) podľa navrhnutého výkonu elektrárne
 • Revízna správa
 • Montáž panelov, zvod kábla k meniču, elektroinštalačné prepojenia.
 • Doprava k zákazníkovi
 • Pomoc s vybavením žiadosti a oznámení do distribúcie

Výhody:

 • Uskladňovanie časti energie v akumulátoroch v závislosti na ich kapacite
 • Spotreba vyrobenej energie aj v nočných hodinách v prípade dostatočne nabitých akumulátorov
 • Automatická prevádzka bez potreby zásahu
 • Záloha energie v prípade výpadkov z distribučnej sústavy, kedy zákazník ani nemusí postrehnúť výpadok energie z distribučnej sieti. (záložný zdroj, len na tej fáze kde je pripojený menič).
 • Takmer úplná energetická samostatnosť.
 • Možnosť vzdialeného monitorovania systému cez internet.
 • Široká možnosť nastavenia hybridného meniča podľa vlastnej potreby.
 • Možnosť vysokých prúdových záťaží (rozloženie energie sieť + batérie).
 • Nulová energetická priepustnosť do distribučnej siete.

Nevýhody:

 • Vysoká vstupná investícia oproti ON-GRID systému.
 • V prípade 1 fázového systému potrebné prefázovanie.
 • Náročnejšia inštalácia elektrických zariadení.

Napíšte nám alebo zavolajte!
Na všetky Vaše otázky týkajúce sa fotovoltaických elektrární Vám radi odpovieme!
E–mail: elprovodshop@gmail.com
Telefón: 0911 100 977
Ďalšie informácie nájdete tu: www.solarnepanelydomov.sk

Pridaj komentár