On-GRID-sieťová-fotovoltická-elektráreň

Čo je ON-GRID systém? Fotovoltická elektráreň pre domácnosti. 1

ON-GRID fotovoltická elektráreň je na Slovensku ako aj v celej EÚ najviac obľúbená vzhľadom na jej vstupné náklady, rýchlu návratnosť a možnosť virtuálnej batérie.

Jediná podmienka rýchlej návratnosti je aby bola spotreba domácnosti v čase kedy panely vyrábajú energiu a to v priebehu dňa. Častokrát pokiaľ sa jedná o domácnosť s nízkou spotrebou od rána do večera, tak sa spotreba prispôsobuje, napríklad zrušením nočnej tarify a zapínanie ohrevu vody od rána až kým sa nahreje. V prípade letných dní sa často môže využívať na ohrev bazéna alebo napájania tepelného čerpadla, klimatizácie.

Jedná sa o najčastejšie inštalovanú fotovoltaickú elektráreň, ktorá sa inštaluje na rodinné domy alebo výrobne haly, kde je najväčší predpoklad spotreby elektrickej energie.

Táto elektráreň vyrába elektrickú energiu bez toho aby ju uskladňovala do batérií, to znamená že batérie neobsahuje vďaka čomu je aj cenovo najdostupnejším systémom pre koncového zákazníka

Majiteľ takejto elektrárne má však možnosť virtuálnej batérie.

Virtuálna batéria vám uloží vami nespotrebovanú, vašimi panelmi vyrobenú energiu a môžete ju následne využiť v čase keď ju budete potrebovať (v noci, v zime, pri horších svetelných podmienkach)

Pri spätnej dodávke uloženej elektriny platíte len distribučné a prenosové poplatky schválené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Silovú elektrinu, ktorú si beriete späť z virtuálnej batérie máte zadarmo. Množstvo elektriny, ktorú ste si uložili do  virtuálnej batérie a následne odobrali späť, vám vo vyúčtovacej faktúre bude odpočítané od štandardnej spotreby v režime dodávky elektriny.

Požiadavky pre inštaláciu ON-Grid elektrárne. 

 • Potrebné je kladné stanovisko distribúcie energie ( ZSE, SSE, VSE ). Distribúcia musí o takejto inštalácii vedieť, pretože elektráreň je priamo spojená s distribučnou sieťou. Každý prebytok energie z tejto elektrárne smeruje do distribučnej siete. Distribúcia po úspešnom nainštalovaní elektrárne požaduje oznámenie o uvedení diela do prevádzky, a následne technici distribúcie vymenia koncovému zákazníkovi merač (hodiny), ktorý meria obojsmerný tok energie (do distribučnej siete aj z distribučnej siete).
 • Majiteľ (prevádzkovateľ) ON-Grid elektrárne v prípade že sa jedná o fyzickú osobu nesmie prekročiť maximálny výkon elektrárne do 10kW, nakoľko tento typ elektrárne fyzickej osobe je povolený inštalovať ako malý fotovoltaický zdroj do 10kW.

Čo všetko je súčasťou dodávky ON-Grid elektrárne?

Naša firma realizuje kompletné zapojenie fotovoltaickej ON-Grid elektrárne na kľúč

 • Fotovoltaické panely a potrebná konštrukcia na strechu zákazníka
 • Kompletná elektroinštalácia DC a AC strany ( káble, istenia, konektory, chráničky… )
 • Sieťový menič napätia podľa navrhnutého výkonu elektrárne
 • Revízna správa
 • Montáž panelov, zvod kábla k meniču, elektroinštalačné prepojenia.
 • Doprava k zákazníkovi
 • Pomoc s vybavením žiadosti a oznámení do Distribúcie
 • Pomoc s vybavením virtuálnej batérie
 • Objasnenie fungovania fotovoltickej elektrárne
 • Nainštalovanie aplikácie na kontrolu systému

Výhody:

 • Vysoká energetická a finančná úspora v prípade rodinných domov, kde spotreba presahuje viac ako 2000 kWh/ročne
 • Znižuje náklady za elektrickú energiu, nižšie preddavky po ročnom zúčtovaní v DS
 • Cenovo najdostupnejšie riešenie na Slovenskom trhu
 • Jednoduchá inštalácia v porovnaní s inými systémami
 • Prehľadná inštalácia
 • Možnosť monitorovania systému na diaľku
 • Možnosť monitorovania systému na mieste (display na meniči napätia)
 • Malé straty, neobsahuje regulácia ani batérie a spätné premieňania DC a AC.
 • Vhodná pre domácnosti alebo výrobné haly s vysokou dennou spotrebou

Nevýhody:

 • Elektráreň je úplne nefunkčná v prípade výpadkov z distribučnej sústavy ( bezpečnostný dôvod )
 • Neobsahuje akumulátory

Napíšte nám alebo zavolajte!
Na všetky Vaše otázky týkajúce sa fotovoltaických elektrární Vám radi odpovieme!
E–mail: elprovodshop@gmail.com
Telefón: 0911 100 977
Ďalšie informácie nájdete tu: www.solarnepanelydomov.sk

One Comment

  Trackbacks and Pingbacks

  1. […] Vtedy je systém menej finančne náročný a jednoduchší na zapojenie. Pozrite si aj fungovanie ON-GRID […]

  Pridaj komentár