Najčastejšie kladené otázky o solárnych paneloch

Najčastejšie kladené otázky o solárnych paneloch Zanechať komentár

Aké sú výhody inštalácie solárnych panelov?

Inštalácia solárnych panelov umožňuje ušetriť na nákladoch za elektrinu, prispieva k ochrane životného prostredia, zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti a zaručuje nezávislosť od energetických dodávateľov.

Ako fungujú solárne panely?

Solárne panely zachytávajú slnečné svetlo a premieňajú ho na elektrickú energiu pomocou fotovoltaického procesu.

Ako sa rýchlo očakáva návratnosť investície do solárnych panelov?

Návratnosť investície do solárnych panelov závisí od mnohých faktorov, ako sú veľkosť systému, miestne klimatické podmienky a miestne dotácie. Vo všeobecnosti je to však niekoľko rokov.

V priemere sa očakáva, že návratnosť investície do solárnych panelov na Slovensku sa pohybuje od približne 6 do 10 rokov. Toto je odhadovaný čas, za ktorý budete mať dostatočné úspory na energiách nákladoch, ktoré sa vyrovnajú nákladom na inštaláciu solárneho systému. Po uplynutí tohto obdobia budete môcť využívať bezplatnú elektrickú energiu zo slnka, čo vám umožní znížiť vaše mesačné výdavky za elektrinu.

Ak predpokladáme, že cena inštalácie 10 kW solárneho systému je 12 000 eur môžeme vypočítať nasledujúce:

 1. Ročné úspory na energiách: Očakávaná produkcia energie je 12 000 kWh ročne. Keďže aktuálna cena elektriny je 0,15 eura za kWh, ročné úspory na energiách budú 12 000 kWh * 0,15 eur/kWh = 1 800 eur.
 2. Doba návratnosti investície: Doba návratnosti investície sa vypočíta delením nákladov na inštaláciu (12 000 eur) ročnými úsporami na energiách (1 800 eur). V tomto prípade to je 12 000 eur / 1 800 eur/rok = 6,67 roka.

Panely, ktoré v tomto výpočte používame majú 25 ročnú záruku na výkon. 25-6,67= 18,33 rokov by Vám panely vyrábali už po vrátení investície. Samozrejme neprestanú vyrábať ani po 25 rokoch, to je však záruka garantovaná výrobcom. Menič, ktorý sme použili vo výpočte má v základe 10 ročnú záruku a v prípade potreby sa dá od výrobcu doplniť záruka až do 20 rokov.

Koľko solárnych panelov budem potrebovať na pokrytie mojej spotreby energie?

Množstvo solárnych panelov, ktoré budete potrebovať, závisí od vášho mesačného energetického výdavku a účinnosti panelov. Na presné určenie potrebnej veľkosti systému je vhodné konzultovať s odborníkom alebo môžete použiť i našu kalkulačku na solárne panely.

Môžem solárne panely inštalovať na strechu mojej existujúcej budovy?

Áno, solárne panely možno inštalovať na väčšinu existujúcich striech. Musíte však zabezpečiť, že strecha je v dostatočnom stave a správne orientovaná.

Väčšina striech je vyhovujúca tak ako je.

Strechy sú prirodzene navrhované, aby uniesli záťaž a rozložená váha panelov nie je taká vysoká, ako si možno myslíte. Jednoduché pravidlo: Ak viete po streche chodiť, môžu sa montovať panely. Ak teda strecha unesie váhu človeka, nie je žiaden problém s montážou panelov ani s ich váhou pre strechu. Nemusíte si kvôli panelom strechu nejako zvlášť upravovať ani meniť.

Prekážkami však môžu byť strešné okná, komíny či antény. Na strechu s prekážkami je tiež možné nainštalovať panely, avšak môžu ich počet obmedziť. Ak máte na streche veľa strešných okien, môže to dosť ovplyvniť počet panelov a teda znížiť kapacitu výroby. Jednoducho povedané vám elektráreň vyrobí len toľko, koľko panelov sa zmestí na strechu.

Naša firma sa, ale vie prispôsobiť a nie je nutné panely montovať výhradne na strechu domu. Dielňa, garáž či prístrešok sú tiež vhodné. Dôležité je, aby Vám tam pekne svietilo slnko.

Aká je životnosť solárnych panelov?

Väčšina solárnych panelov má životnosť približne 25 až 30 rokov. Mnoho výrobcov ponúka záruky na výkon počas tejto doby.

Aká je údržba solárnych panelov?

Solárne panely vyžadujú minimálnu údržbu. Občasné čistenie povrchu a kontrola na odstránenie prachu a nečistôt je obvykle postačujúca.

Ako môžem získať vládne dotácie alebo finančné stimuly na inštaláciu solárnych panelov?

Rodinné a bytové domy vo všetkých regiónoch Slovenska vrátane Bratislavského samosprávneho kraja sa budú môcť znovu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) až po spustení nového národného projektu Zelená domácnostiam, prostredníctvom ktorého bude v rokoch 2023 až 2029 k dispozícii vyše 181 miliónov eur z európskych a národných zdrojov z Programu Slovensko. Viac informácií tu.

Ako môžem sledovať výkon mojich solárnych panelov?

Existujú rôzne monitorovacie systémy a aplikácie, ktoré vám umožňujú sledovať výkon vašich solárnych panelov online.

Je inštalácia solárnych panelov ekologicky udržateľná?

Áno, inštalácia solárnych panelov prispieva k udržateľnosti tým, že vytvára čistú energiu bez emisií skleníkových plynov.


VIP starostlivosť pre každého

 • Venovať sa Vám bude odborný tím a podrobne Vás oznámi s každým systémom, aby ste sa mohli rozhodnúť pre taký, ktorý bude vyhovovať práve Vám.
 • Na objednávku vám vybraný systém privezieme až k domu a odborne zapojíme a sprevádzkujeme.
 • Poradíme Vám s komfortnou obsluhou a zaškolíme pre efektívne využitie všetkých funkcií a ľahkú starostlivosť o vybraný systém.
 • Za kvalitu 100% ručíme! Garantujeme špičkovú kvalitu všetkých systémov a poskytujeme vysoké záručné doby.

Ponúkame riešenia založené na obnoviteľnej energii pre domy, firmy a iné organizácie. Ponúkame nasledujúce služby:

 1. Konzultácie: Poskytujeme konzultačné služby, sme Vám pomohli vybrať najlepšie riešenie solárneho systému, ktoré zodpovedá Vašim požiadavkám a finančným možnostiam.
 2. Navrhovanie systému: Vypracujeme návrh solárneho systému pre každého zákazníka na základe ich potrieb a miestnych predpisov.
 3. Inštalácia: Inštalujeme kompletný solárny systém a všetky potrebné komponenty, aby sa zabezpečila správna funkcia systému.
 4. Servis a poradenstvo: Poskytujeme poradenstvo a prípadný servis a solárneho systému, aby sa zabezpečila jeho dlhá životnosť a optimálna výkonnosť.
 5. Monitoring: Ponúkame monitoring solárneho systému, aby sa zabezpečilo, že systém funguje správne a produkuje očakávaný výkon.
 6. Pripojenie k distribučnej sieti: Vybavenie všetkých dokumentov s distribúciou, dodávateľom energie a vybavenie žiadosti pre službu virtuálna batéria alebo preplácanie prebytkov.

Našim cieľom je ponúknuť kvalitné solárne systémy a služby, ktoré zákazníkom pomôžu znížiť ich náklady na energiu, zlepšiť ich životné prostredie a zároveň poskytnúť udržateľné riešenie pre ich potreby v oblasti energie.

Pridaj komentár